Các sản phẩm chế biến từ yến

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA YẾN SÀO TOP TEN

  1. Sản phẩm Yến rút lông nguyên tổ

Đây là dòng sản phẩm cao cấp được YẾN SÀO TOP TEN thường xuyên xuất khẩu, Hàm lượng dinh dưỡng của Tổ Yến Rút Lông Nguyên Tổ gần như nguyên vẹn so với tổ yến thô ban đầu.

Tổ Yến rút lông nguyên tổ
Chân Yến rút lông

2. TỔ YẾN TINH CHẾ SẠCH LÔNG

Đây là dòng sản phẩm LAN TOẢ YÊU THƯƠNG bán chạy nhất của YẾN SÀO TOP TEN, Sản phẩm mang lại hiệu quả cho nhiều dòng khách hàng

Tổ Yến Tinh Chế Sạch Lông Cao Cấp
Tổ Yến Tinh Chế Sạch Lông Cao Cấp

3. TỔ YẾN THÔ

Đây là dòng sản phẩm giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, tổ yến thô được thu hoạch từ Nhà Yến sau đó hút ẩm, bảo quản đóng gói và thương mại.

yen sao top ten
Tổ Hồng Yến Thô Nguyên Tổ
Yến Thô Nguyên Tổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *