[SP207] Tổ Yến Tinh Chế – Loại A (100 gram)

3,600,000