[SP208] Tổ Yến Tinh Chế – Loại A (50 gram)

1,800,000