[SP215] Yến Sợi Tinh Chế Tươi (100gram)

1,400,000